Col·lecció Llunes

Col·lecció Llunes

La llum i la lluna.

La llum es reflecteix sobre la superfície llisa de la plata.

Amb la seva representativa forma, la lluna és el punt de partida d’aquesta col·lecció.